Lao Dong Thu Do – Nguyên Tổng Giám đốc WTO chia sẻ về hội nhập kinh tế thế giới

Có mặt tại Hà Nội để tham dự Đại hội đồng PECC (Hội đồng Hợp tác Kinh tế Thái Bình Dương) và các cuộc họp nhiều bên của APEC, ông Pascal Lamy – nguyên Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) đã dành thời…

Read more