VnEconomy – Cách mạng 4.0: “Lợi thế của Việt Nam không phải là lao động giá rẻ”

“Lợi thế mà các bạn có được liên quan đến yếu tố con người. Đó là đặc tính của người Việt Nam: cần cù, quyết tâm”, nguyên Tổng giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) Pascal Lamy bình luận về lợi thế của Việt Nam…

Read more